საქართველოს აზერბაიჯანელთა შესახებ საინტერესო სტატისტიკა

 საქართველოს აზერბაიჯანელთა შესახებ საინტერესო სტატისტიკა

საქართველოში ბოლო 2014 წლის აღწერის მონაცემებით, ეთნიკური აზერბაიჯანელების რიცხვი 233,000-ს შეადგენს.

აზერბაიჯანელები ქვეყნის მოსახლეობის 6.3% -ს შეადგენენ. მათი 7,6% 65-79 წლის ასაკობრივ ჯგუფშია, 2.1% კი 80+ ასაკობრივ ჯგუფში.

აზერბაიჯანელთა 14.8% 15-24 ასაკობრივ ჯგუფშია. მათი 97.6% დაქორწინებულია საკუთარი ეროვნების წარმომადგენლებზე. კაცები ქორწინდებიან 24,7 წლის ასაკში, ხოლო ქალები 18.6 წლის ასაკში.

მსგავსი ამბები